Címke: Paul CELAN

2015-05-09 / / Beszámoló

„Angyalom, mióta nem rám vigyáz, szabadon bontogatja szárnyát, szelheti csillagtér csöndje-tágját, világom magány-éjszakás terein féltőn nem veti fátylát – angyalom, mióta nem rám vigyáz.” (Rilke: Angyalom, mióta nem rám vigyáz…)…

2013-12-30 / / kiemelt

MOCSARAS TALAJON lépkedni a képtelenségbe,hem-molekulaa puskacső-reményben,a cél, miként a türelmetlenség, teljes,odabent,falusi levegő, rue Tournefort. * A FELEDÉS EMLÉKEZETTEL ajándékozmeg a tovaszállt hold napján,már némán ásol az asztrálporban,körülrajong azörökkévalóságkeménymikrobák reszketése. *…