Szexualitás a vásznon

Szeptember 28-a és 29-e között került megrendezésre az Eltérülő nemiség elnevezésű konferencia, amely a különböző szexuális orientációk egymáshoz, illetve a társadalomhoz fűződő viszonyáról, továbbá családon belüli abúzusról, faji, nemi alapú kirekesztésről szólt. Habár a konferencia főleg az irodalomtudomány felől közelítette meg a fent leírt jelenségeket, számos más tudományág, művészet is képviseltette magát, köztük a film is. A konferencia első napján külön szekció foglalkozott a szexualitás és a testhez való viszony filmes reprezentációjának kérdésével.

Stark András

A filmes szekció két fő részre oszlott: Stark András (pszichiáter, pszichoterapeuta) Malgorzata Szumowska Test című filmjéről tartott közel egyórás (élő) filmesszét, míg a második részben András Csaba (PTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója) és Faluhelyi Krisztián (PTE-BTK Filmtudományi Tanszék tanára) a szexualitás filmes megjelenítéséről, illetve Lars von Trier munkásságáról beszéltek.

Stark szigorúan betartotta választott műfajának minden szabályát: a filmből kivágott jelenetek levetítése után precízen, mindvégig a filmszövegre támaszkodva elemezte a látottakat, amelyek során szó esett a különböző testképzavarokhoz kapcsolódó betegségekről, eltérő terápiás módszerekről, illetve a családokban megjelenő hatalmi/érzelmi hálókról. Stark kiválóan választotta meg a vetíteni kíván jeleneteket, ugyanis gondolatmenete a film ismerete nélkül is követhető volt, ezen felül a kiragadott jelenetek a hiányzó részek nélkül is összeálltak egy koherens narratívává, melynek köszönhetően a Stark által elemzett jelenségek képesek voltak illeszkedni az előadó által létrehozott (lerövidített) történetbe. Mindezekből látszik, hogy Stark András logikus, előzetes koncepció alapján állította össze esszéjét, melynek értékét tovább növeli az előadó hatalmas tárgyi, szakmai tudása, mellyel hitelesen, közvetlen hangnemben, és a laikusok számára is követhető módon mutatta be a fent említett pszichológiai/pszichiátriai jelenségeket.

András Csaba és Faluhelyi Krisztián

András Csaba és Faluhelyi Krisztián előadását két fő kérdés határozta meg: a filmes szexualitás történeti vonatkozásai (megjelenésétől napjainkig), illetve hogy milyen módon ment szembe ezekkel, vagy éppen támaszkodott rájuk a dán filmrendező, Lars von Trier.

A történeti aspektust Faluhelyi Krisztián vázolta fel a filmes szexualitás és a pornográfia különbségéről, illetve a különböző vallási csoportok, társadalmi rétegek pornográfiához fűződő viszonyát tárgyalta. A történeti ismertetés során Faluhelyi inkább kérdéseket alkotott, mint kijelentéseket: mi lehet a szerepe a (mainstream) nagyjátékfilmekben megjelenő explicit szexuális tartalomnak, és mitől tekinthetjük ezeket a történet szerves részének vagy épp öncélúvá sokkolásnak. Ezen a ponton vette át a szót András Csaba, aki Trier karrierjének ismertetése után egy konkrét példán keresztül mutatta meg azt a módot, ahogy a dán rendező Faluhelyi által ismertetett mindkét módot képes kihasználni. Az Antikrisztus című film hírhedtté vált kezdőjelenetén keresztül prezentálta, hogy Trier egyrészt öncélú módon, botránykeltésre használja fel az explicit, pornófilmeket idéző (vagy éppen egy az egyben lemásoló) jeleneteket, másrészt viszont szigorú szerzői koncepció szolgálatába is állítja azokat. A tárgyalt film kezdőjelenete egy bonyolult, ám könnyen felfejhető szimbólumrendszerből épül fel, azonban Trier szándékosan megakasztja a dekódolási folyamatot, ugyanis a szimbólumáradat közben bevágja az éppen szeretkező szereplők nemiszerveit. Ezzel két dolgot ér el: egyrészt sokkolja a nézőt, ugyanis az említett bevágás előtt a szeretkező pár a megszokott, hollywoodi filmekből ismert klasszikus módon van ábrázolva, másrészt pedig az említett megakasztással árnyalja a szimbólumrendszert, amely így nehezebben feloldható.

Mindezekből látszik, hogy habár A szexualitás a vásznon elnevezésű szekció két fő része nem kapcsolódott egymáshoz, mindkettőről egyaránt elmondható, hogy mind szakmailag, mind pedig prezentációs szempontból maximálisan beváltotta a hozzájuk fűződő előzetes elvárásokat, és kellően provokatív, releváns kérdéseket tárgyaló és gyártó szekció zajlott le.

Written by:

1992-ben született Szekszárdon. A Pécsi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgatója. Jelenleg Pécsen él.