A boncnoklánynak

szövet szaga fémgombok
íze a szájban mintha
aranyat hogy igazi-e
ahol kibomlok öltsél össze
ne nekem kelljen réz gombokat
varrni a szájpadlásra

Written by:

1995-ben született Csíkszeredában, jelenleg Kolozsváron él. 2014-ben megnyerte a Helikon verspályázatát, azóta publikál, emellett a VersPlatform irodalmi oldal főszerkesztője.