PROTEKT

protekt_avatar©Brückner János

A kiállításban résztvevők:

Borsos Lőrinc
Horváth Csaba Árpád
Molnár Judit Lilla
Nemmivoltunk Crew

Kurátorok: Margl Ferenc és Sárai Vanda
A kiállítást megnyitja: Lakner Zoltán, politikai elemző
Megnyitó időpontja: 2014. november 18. 18:00
Helyszín: Stúdió Galéria, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.
A kiállítás november 19. és december 5. között látogatható. A megnyitót követő bulin Mike Nylons és Miller Fate játszanak.

“A társadalmi komplexitás egy egyszerű ellentmondáskészletre redukálódik.”
/Thomas Hylland Eriksen/

A PROTEKT a magyar társadalom szétforgácsolódottságára, a több, egymással parallel módon futó, ezért metszéspontokban soha sem érintkező narratívára reflektál. Ezek az egymással össze nem egyeztethető gondolkodási módok, interpretációk és tévképzetek túlnyomórészt a hazánkban éppen uralkodó pártpolitikai elköteleződések, kvázi-ideológiák és személyi kultuszok erőterei mentén tételeződnek.

A kiállítás fókuszában a védelem meglehetősen sokrétű jelensége áll: mit kell megőriznünk, mit kell áthagyományoznunk, illetve mit kell mihamarabb a feledés homályába száműznünk. Minek állítunk emlékművet, mit szavalunk a nemzeti ünnepen, mit állítunk ki a múzeumban. Ki lesz a követendő, ki pedig az elrettentő példa. A kit/mit, mitől és hogyan kell megvédeni kérdésekre adható válaszok mentén kirajzolódó ellenségképek és megoldási javaslatok lesznek az elszeparált egyének sokaságából összeálló társadalmi csoportok kohéziós erői, amelyek egyszersmind azt is determinálják, ki milyen tulajdonságok alapján lesz kizárva az adott közösségből.

A védelem hívószóhoz kapcsolódva az oktatáshoz, a kollektív emlékezethez, a kultúr(politik)ához és általában véve az ideológiával erősen terhelt mindennapok szféráihoz kötődő művek segítségével kívánunk rámutatni a társadalmat átható, abszurd párbeszédképtelenségre.

Written by: