Horizontális nyelvi kalandok

A FISZ Világirodalmi Sorozata Horizont címmel műfordítói estsorozatot indított, amely ősztől havi rendszerességgel fog jelentkezni mindig más előadóval. A május 28-i estet Nádasdy Ádám nyelvész tanár vezényelte, aki előzetesen három rövid szöveget adott fel elemzésre az érdeklődőknek. A mintegy másfél órás program helyszíne a RoHAM Bar volt, ahová szép számmal érkeztek a tanulni vágyók.

 Nádasdy tanár úr bevezetésként szólt néhány szót a szakfordítás és a műfordítás különbségéről. Kiemelte, mire kell nagyon figyelni, mennyire kell ragaszkodni az eredeti szöveghez, hogy kell-e egyáltalán, és hogy ügyelni kell műfordítás esetén a stílusra (régies-e vagy új), valamint arra, hogy milyen közönséghez szól. A rövid elméleti felvezetés alatt kapott ismereteket ezután a konkrét szövegek elemzésében is hasznosíthattuk.

_MG_0818_png

Az első feladott szöveg egy esszérészlet volt, egy folyóirat ismertetője Umberto Eco A rózsa neve című regényéről:

„There’s humour here: there is humanity too: and terror and ecstasy both physical and metaphysical: there is intellectual delight and all the excitement of a tremendous climax enough for a thriller. Mephistophilis, you will recall, offered a doubting Faustus a book that contained everything. Signor Eco makes much the same offer at a much more reasonable price.”

Az idézett szövegrész elemzésekor részletesebben esett szó például a terror, az ecstasy, a physical, metaphysical, delight, tremendous, climax és a thriller szavakról, megpróbáltuk közösen megkeresni, mi lehet a legmegfelelőbb magyar megfelelőjük. Sok ötlet érkezett, ám a végső szót tanár úr mondta ki. Volt, hogy a megoldás stílusával akadt gond, túl régiesnek, amolyan 19. századinak hatott: a könyvet, amelyben benne minden megoldás túl irodalmiasra sikerült; ha túlságosan ragaszkodtunk az eredeti verzióhoz, az sem eredményezett megfelelő fordítást: az elegendő egy krimi számára is megoldás pontossága, szöveghűsége inkább a szakfordítás terén állná meg a helyét. Nemcsak a megfelelő jelentések megtalálása volt cél, hanem az eredeti mondatszerkezetek visszaadása, variálása is.

_MG_0806_png

Hasonlóan jártunk el a második szöveggel, amely Oscar Wilde Az önző óriás című prózájából idézett egy rövidebb részletet. Ebben az esetben fontos volt a stílus visszaadása, ami mindjárt az elején probléma elé állította a hallgatóságot: hogyan adjuk vissza a lovely garden szerkezetet vagy a blossoms of pink and pearl kifejezést? Utóbbi, mint kiderült, gyöngyszínűként vagy esetleg a rózsás-ezüstös kötőjeles mellérendeléssel fordítható a legkifejezőbben. Az eredeti szöveg „>>How happy we are here!<< – they cried to each other” szakasza megmosolyogtatóan hatott: a cry igét természetesen nem lehet sírnak fordítani, helyette a kiáltották megoldást alkalmaztuk. Az összetettebb angol igeidők magyarra való áttétele sem volt olyan könnyű feladat, a fordítónak bizony ez is fejtörést okozhat. Az utolsó mondatot, a „Trespassers will be prosecuted”-ot sem lehet tükörfordítással áttenni magyarra, helyesen Idegeneknek tilos a bemenet vagy Magánterület lehetne.

Az utolsó szöveg W. H. Auden egyik versének strófája volt: „To the man-in-the-street, who, I’m sorry to say,/ Is a keen observer of life,/ The word >>Intellectual<< suggests right away/ A man who’s untrue to his wife.” Mivel versről van szó, fontos, hogy megnézzük, milyen a versritmus (itt anapesztusok találhatóak a sorokban), milyen a rímelése, majd el kell döntenünk, hogy ragaszkodunk-e a szerző eredeti elgondolásaihoz. Akadtak olyan jelentkezők, akik a keresztrímeket sem hagyták figyelmen kívül, ezeket megtartva ültették át magyarra, de ez a nehezebbik út. Elsőként a man-in-the-street szerkezetet próbáltuk lefordítani, amely bírhat a kisember, az utca embere, jó polgár vagy átlagember jelentéssel is. Az I’m sorry to say magyarul helyesen valljuk be vagy mi tagadás, de semmiképpen sem sajnálattal közlöm és hasonlók. A keen observer of life érdekes kérdés volt, élesszeműnek lehet fordítani, az intellectual megfelelőjének pedig az értelmiségit választottuk.

_MG_0815_png

Ilyen és hasonló kérdésekkel találkozhat az, aki részt vesza FISZ műfordító estjein, ahol könnyed és szórakoztató formában juthatunk birtokába értékes fordítói ismereteknek. A hallgatóság tevékenyen kivette a részét a szövegek fordításában, és egy interaktív, jó hangulatú beszélgetés alakult ki. Nádasdy tanár úr igyekezett minél több embert bevonni, hogy a lehető legtöbben szóhoz juthassanak, így egymástól is sok mindent el lehetett lesni. Több esetben is az derült ki, hogy természetesen nem csak egyféleképpen lehet valamit fordítani, sokféle megoldás létezhet, és az, hogy valaki hogyan fordít le egy kifejezést, sokat elárul magáról a fordítóról is. Voltak, akik egyből ráéreztek a jó megoldásra, de ez nem mindenkinek sikerült. Mindenesetre az estek rendszeres látogatásával a fordítói, műfordítói ambíciókkal rendelkezők felkészült, nagy tudású szakemberektől sajátíthatnak el olyan ismereteket, amelyeket később is hasznosíthatnak majd.

Fotók: Haraszti Ágnes

 Műfordító Műhely Nádasdy Ádámmal, RoHAM  2014. május 28.

Written by:

1989 (Zalaegerszeg), 2010-től az ELTE BTK magyar BA, 2013-tól alkalmazott nyelvészet MA szakos hallgatója, 2015-től ösztöndíjas doktorandusz hallgató a BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. 2013-2016. között az ELTE Eötvös József Collegium Magyar műhelyének tagja, jelenleg az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. A tudományos kutatás mellett újságírással, szerkesztéssel foglalkozik. Kontakt: hantoreka@gmail.com