Megoldás

Ha kényszeríti az újraindítást,
elveszthet néhány adatot,
de a kérdések már nem
mozognak, gépiesek, stabilak,
és a rájuk adott válaszok
is visszavezetnek a korábbi
feltevéshez. az a sok miért nem
működik, a hová pedig már
csikkszerű.
Honnan ez a kavalkád,
ez a szélfútta mosdatlanság?
Két repedés közé pontosan
illeszteni a korsót,
a száraz levelek, virágok
közé lépni, hogy szabályos
legyen minden kilógás.

Written by:

1992-ben született, Miskocon él, a Miskolci Egyetem Bölcsészhallgatója