Van itt ász?

forgatókönyv

„Itt az írás, forgassátok”

lajtorja

Herceg

vén szofista, mit akarsz megint?
hányszor mondjam még
ez csak egy domb, az meg csak egy város

Lámpás

a te birodalmad

Herceg

lehetne – tudom
egy kicsit üszkös
mostanában
azonkívül nem csak kenyérrel él

Lámpás

lelkes állatok
kíváncsi emberek

Herceg

engedjétek hozzám!
– de ha ők nem igénylik
ami nékem adatott
éden és földön

Lámpás

megkaphatnád

Herceg

én nem azért jöttem, hogy szolgáljanak
hanem hogy szolgáljak

Lámpás

de csak egy szavadba

Herceg

kétezer év kifordított szavai
és mind oly hiábavaló
a szó a tett halála
de mi álom jön a szó után?

Lámpás

azért, mióta odalenn jártunk
csöppet fényesebb lett lépteink nyomán

Herceg

sok is a villanykörte

Lámpás

pedig jó találmány
ha akkor tudom
nem szarozok az almával

Herceg

bolondok a fénybe igyekvők
bolondok övék a mennyeknek országa
lelki szegények

Lámpás

jóra csábít megannyi illat

Herceg

keserű pohár
bizony mondom néked

Lámpás

kell az a kis fény
(szünet)

Herceg

te le mernél ugrani?

Lámpás

az más
nekem szárnyaim vannak
nem esnél le
soha nem ejtettelek le

Herceg

az más, akkor még

Lámpás

ezt inkább ne

Herceg

nem én kezdtem
(szünet)
nem érdemlünk fényt
nyugalmat érdemlünk
legfeljebb

Kar

vesd le

Láb

ereszd el
addig semmit nem tehetek
elég e görcsös ragaszkodásból

Kar

erő és biztonság
a vér ízét idézi
rozsda üli mindkettőt

A többi szerv

(puhány; remeg)

Kar

ha e két rokon egymásban megmártózna

Herceg

ez az én testem és ez az én vérem
miért hagytál el engemet?

Kar

még hogy porból, porrá
esetleg egy diszkrét tócsa

Szív

(kis teste hangtalan vacog)

Herceg

bevégeztetett
az Úrnak lelke van énrajtam
ne félj te kicsiny nyáj
mert tetszett a ti Atyátoknak
hogy néktek adja

Lámpás

az ige testté lett
a világ világossága
nem tudja mit cselekszik
huss, ne álmodj tovább ember
messze van innen az Égei tenger

Herceg

tudom

Lámpás

ha tudod, légyszi’ menj el
a sarki sellő talán rendel,

Herceg

talán

Lámpás

mondod lehunyt szemmel

Herceg

ködbe bújok, furcsa reggel

triptichon (szárnyas oltár)

Written by: