A kreatív írástól a twitterregényig

Interjú Balogh Endrével, az 5K Központ alapítójával

Október 3-án indul az új, kreatív kulturális, média, író és irodalmi tanfolyamokat kínáló 5K Központ első féléve. A kreatív (széles látókörű) szemeszterek minden korosztálynak érdekes, szakmailag kiemelkedő kurzusokat kínálnak a legkisebb gyerekektől (kreatív kicsik) a középiskolásokon át (Kreatív írás középkoslásoknak) a felnőtt, vagy akár idős emberekig (A szerelmi költészet – nemtől, kortól függetlenül). A Központ különlegessége továbbá az is, hogy nem pusztán szépirodalmi alkotást (és nem csak magyar nyelven) tanulhatnak a beiratkozók, hanem bő ismereteket szerezhetnek a médiáról, a vizuális alkotási technológiákról és az internetről, illetve internetes művészetekről is. Az 5k Központ létrejöttéről, az ott folyó munkáról Balogh Endrét (JAK-elnök, a prae.hu főszerkesztője), az egyik alapítót kérdeztük.

FÉLonline.hu: Nem egy intézmény, irodalmi kör, egyetemi kurzus, egyesület foglalkozik ma Magyarországon írásoktatással. Ez mutatja, hogy az elmúlt években megváltozott az írásművészetről való gondolkodás: eloszlott körülötte a misztikus (zseniimádó) köd, újabban igény mutatkozik arra, hogy foglalkozzunk az írott nyelvvel, a szövegalkotással, és a szépírás oktatásával. Az 5K Központban rengeteg szakmájában, és a tanírásban több (tíz) éves tapasztalattal rendelkező irodalmár fog oktatni. Miben lesz más a tanmenet nálatok ahhoz képest, amit ők eddig csináltak?

Balogh Endre: Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy írni mindenkinek kellene tudni, de nem mindenki nagy író. Számomra minden nagy szerzővel való találkozás fontos volt az életben, történt lett légyen ez akár könyvön keresztül vagy személyesen. Takács Zsuzsa, Csaplár Vilmos, Esterházy Péter, Nádas Péter vagy Szilágyi István személyes jelenléte viszont olyan pluszt ad az arra fogékony embernek, ami miatt várhatóan örök életében foglalkozik majd irodalommal. Vannak köztünk olyan jelentős írók, művészek, akik most tanítanak először, és persze olyanok is, akik már tapasztaltak ezen a téren. Aztán fontos volt nekünk az – a prae.hu általános művészeti portál miatt az én részemről nem meglepő –, hogy több művészeti ág is választható legyen. Hiszen nem létezik, hogy valaki csak a képzőművészetbe bezártan él, nagyon inspiratív mindenki számára egy-egy más művészeti ág. Ezen kívül azt is szerettük volna elérni, hogy szabad, nyitott, okos emberek laza, azaz kényszerek nélkül felálló közössége legyen az 5K.

FÉLonline.hu: Magyarországon (vagy másutt a világban) van perspektívája az írásnak (akár szép, akár publicisztika)? Tudnád javasolni, középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, vagy fiatal felnőtteknek a kurzusokat, mint életpálya, mint munka? Ha valaki elvégzi a központ négy félévét kap olyan szakmai tudást és megbízható papírt mellyel munkát (vagy még inkább megélhetést) talál? Van a szépirodalomnak ilyen értelemben vett piaca, amire ráépülhet egy független magániskola?

Balogh Endre: Aki jól fogalmaz, az el tudja mondani, amit akar. Ez nem árt egy teljesen hétköznapi foglalkozásnál sem. Másképp ír, beszél egy olyan ember, aki kipróbálja, milyen történeteket vagy verseket tud írni. Ahhoz hasonlítanám ezt a folyamatot, hogy igazán az síel jól, aki a váratlan helyzetekre azért készült fel, mert ment már át buckákon, került már ki egymás sűrűn mögé helyezett karókat, azaz olyan, aki a váratlan helyzetekre is felkészült. Ráadásul az írás, egy hasonlat vagy egy metafora megalkotása bizony örömforrás is lehet, nem beszélve arról, hogy egyre több a funkcionális analfabéta Magyarországon. Azaz azt gondolom, hogy minden életpálya során jól jön, ha valaki jól ír, persze vannak olyanok, amelyeknél kifejezetten előny.


Miben mások az itteni órák, mint mondjuk bármelyik egyetem Magyar (alap) szakjának irodalom- vagy kultúratudományos stúdiumai, mi a tanmenetetek célja? Mennyiben képeztek akár tudományos vitákban is résztvevő “szakembereket” és mennyibben inkább magasan kvalifikált “műélvezőket”?

Balogh Endre: Arra számítunk, hogy egy-egy ember egy vagy legfeljebb két kurzusra iratkozik be. Aki a szerelmi költészetre kíváncsi, az meghallgathatja, hogy egy egyetemi oktató, Bánki Éva, és egy fiatal, a szerelmi költészettel foglalkozó ember, Urfi Péter közös óráin mire jutni a szerelmi költészet feltérképezésében. Ez tehát hasonlít egy egyetemi szemináriumra, csak sokkal játékosabb, sokkal szabadabb lesz, és a cél valóban a műélvező. Erre és a hasonló, például operáról szóló órákra a művészetekkel nem professzionálisan foglalkozó embereket várunk. Az íróiskolában viszont valóban a személyes jelenlét, a megjelenő írók azok, akik egyedivé teszik az 5K Központot, miattuk érdemes ide járni.


A kínált kurzusok tematikájából az látszik, hogy hangsúlyt fektettek az internet illetve a megjelenő új szöveghordozó felületek megismerésére, használatára. A technika fejlődésével megjelenő új szövegtípusok (blogpost, twitterbejegyzés, facebook-reklámszöveg) ismerete, kreatív használta (mondjuk szépirodalmi műfajként való felhasználása) is szerepel a programban? Lehet, hogy ti nevelitek ki a jövő twitterregényíróját, vagy fácseköltőjét?

B.E.: Deák Dani, aki a videókurzust indítja, mindenképp az internetes közlés irányába viszi az embereket, ráadásul épp az a célja, hogy a kurzusokról olyanok jöjjenek ki, akik jót forgatnak, ráadásul azzal is tisztában lesznek, hol közöljék, hogy sokan lássák a rövidfilmjeiket. Az Íróiskolában sokkal általánosabb írásoktatás zajlik majd, de aki arra érez késztetést, hogy az új formákban találja meg magát, a saját hangját, annak igen sokat tudunk majd mondani. Az egyik oktatónk – Pál Dániel Levente – például épp ilyen tárgyból doktorál, azaz olyan tárgyban, amit lehet, hogy részben ő maga hoz létre. Mindezen felül úgy tűnik, hogy az óráinkat egy speckó rendszeren keresztül, amit a netbeszed.hu fejleszt ki, októbertől majd távoktatási formában, interneten is követni lehet.


Tehát leszámoltok az irodalom röghöz (könyvhöz) kötésével. És számoltok az új médiumok kínálta népszerűsítési technikákkal, a szépirodalom műfajköziségével és intermediális felhasználásával, és azzal is, hogy ezt hogyan lehet népszerű kulturális termékké tenni. Hogy jönnek a képbe a népszerű magazinok?

B.E.: Az irodalom könyvhöz kötöttsége szerintem még jó ideig meglesz, és ezt én szeretem. De emellett rengeteg olyan út van, ami él, és látahtó, hogy élni fog. Az a nyelvi-szellemi környezet, melyben ma élünk, a magazinok világát is magába foglalja, ami az én megfogalmazásomban inkább így hangzik: a magazinok nyelve akaratlanul is alakítja a mi nyelvünket, ahogy a sorozatok, a reklámok nyelve is. Ezért jó, ha ismerjük az ő szokásaikat, működési mechanizmusukat is.


Az alkotás elsajátításán kívül mennyit foglalkoztok az interpretációval a kortárs szövegtérben? Vagyis mennyire fekszenek rá a kurzusok arra, hogy jó internet olvasókat, profi rss bújókat, vagy litlájkolókat neveljetek?

B.E.: Lesznek olyan előadások, amelyek erről fognak szólni, de egyes órákon nem kerüljük ki a hagyományosabb irodalomtörténeti gondolkodást sem, hiszen aki ebben járatlan, az nagyon könnyen elköveti azt a hibát, hogy azt hiszi, ő találta fel a felező nyolcast.

Mennyire segítik elő ezek a kurzusok az itt végzett irodalmat fogyasztók választásait a végtelen szövegárban? Vagyis szerinted mennyire lehet az oktatással befolyásolni a jövő irodalmi kánonját?

B.E.: Fontos tapasztalat, hogy a gimnáziumi, sőt: az egyetemi oktatásban is kevés idő jut a kortárs irodalomra, holott ennek többé-kevésbé alapos ismerete nélkül mindazok, akik írni kezdenek, a közelmúlt vagy a régmúlt nyelvén szólalnak meg. Így tehát mindenképp lényeges az ízlésformáló szerepük, ez felelősség, de ezzel tisztában is vagyunk.


Nem gondolod, hogy ezeknek a kérdéseknek már évekkel ezelőtt be kellett volna épülniük az általános tananyagba? Szerinted miért áll ellen az oktatás az internetnek, a szabadon áramló, korlátlanul sokszorosítható, mindenki számára elérhető szövegeknek, egyéb művészeti tartalmaknak? Az 5K Központ lehet ilyen hiánypótló intézmény, ahol a legolcsóbban, de leginkább szakmaibban, jól strukturált órákkal, lelkes tanárokkal lehet kielégíteni a kortárs irodalom iránti kíváncsiságot?

B.E.: Mi most léptünk, egyébként az intézményes oktatásban ezeknek igenis ott a helyük. Szívesen működünk együtt olyan iskolákkal, akik figyelmet fordítanak ezekre, és örömmel megelőzik a korukat (vagy hát inkább lépést tartanak vele).

Kiknek a jelentkezését várjátok?

B.E.: Úgy gondoljuk, hogy érdemes már a kicsikkel elkezdeni a közös mesealakítást, erre van a Kreatív kicsik óra. A középiskolásoknak szerintem a szerelem eleve húsba vág, ugyanúgy, mint a számukra fontos netes videóközlés, de indítunk csak nekik kreatív írást, valamint jó a kortárs irodalommal is részletesebben megismerkedni. A fiatalok és középkorúak számára, no persze az idősebbeknek is szerintem fontos lehet a képzőművészet, az opera világa, vagy a felnőtt íróiskola. Tehát gyakorlatilag minden generációra számítunk, mindazokra, akik hisznek abban, hogy lehetnek kreatívak.

Tehát, aki többet akar tudni irodalomról, kortársról, kreativitásról, kommunikációról, internetről és médiáról, iratkozzon be az 5K központba szeptember 28.-ig!

Written by:

1990-ben született, Budapesten él. A FÉLonline.hu alapító-főszerkesztője.