Nincs új a nap alatt – JAK tábor 2011 – 4. nap


A kevés alvás, a hosszas bulizás és a rengeteg irodalom lassan kezdi éreztetni egészségkárosító hatását. A délelőtti programokon nem tömeges a részvétel, ebédre is csak kevesen döntenek úgy, hogy felkelnek. Zsadányi Edit előadására azért a legtöbben már eljönnek.

A női poétikáról és a kiszolgáltatottak megszólításáról tartott utolsó előadáson Kertész Imre és mások szövegeit elemezzük. Az előadás középpontjában az abjekció és általában az abjekt tapasztalat áll, a megalázás, a megalázott, lealacsonyított lét, úgy a lágerekben, mint a megerőszakolt nők esetében és sok helyütt máshol is. A szívderítő előadás után a kortárs építészettel ismerkedünk. Az Árvai András, a Prae.hu építészet rovatának vezetője beszélget Z. Halmágyi Judittal (minden valószínűség szerint a legelismertebb magyar építésznő), Ekler Dezsővel (városszociológus, egyetemi tanár, és persze többszörös díjnyertes építész) és U. Nagy Lászlóval (Ybl-díjas építész).

Miben is állhat a kortárs építészet? Ekler Dezső összetett filozófiai elemzéssel válaszol, a hemeneutikai iskola, Ricoeur és Gadamer bevonásával. Halmágyi Judit mindezzel vitatkozik, U. Nagy László pedig bosszús, mert nem tudja levetíteni a képeit. Hogy az építészek végső soron nem különböznek annyira az íróktól, abból is látszik, hogy ők sem jutnak megegyezésre a szakma mibenlétét érintő kérdésekben. Nem kapunk tehát választ arra, mi is a kortárs építészet. Cserébe Halmágyi Judit alkotásairól láthatunk vetítést, melyet a művésznő lelkes előadása és a közönség osztatlan tetszése kísér.

Közben lassan esteledik. A hétórás program Németh Zoltán, Pollágh Péter, Orcsik Roland költészetének elemzése. Töméntelen mennyiségű irodalmár (Payer Imre, L. Varga Péter, Herczeg Ákos, Gaborják Ádám) állapítja meg, hogy Pollágh költészete távol áll a (korai) Kosztolányi-féle csengő-bongó, rímes, ritmusos verseléstől. Mik ki nem derülnek! Több pozitív megállapítás az este folyamán nem hangzik el, ellenben végeérhetetlen irodalomelméleti fejtegetés kezdődik, melyet minduntalan félbeszakít az értekező megjegyzése: “persze ez csak az én véleményem, lehet, hogy hülyeség”. A magas fokú (és tényleg az) tudományos eszmecsere után a szerzők olvasnak fel.

Kilenctől az új JAK-füzetek kerülnek bemutatásra. Csobánka Zsuzsával, Deres Kornéliával, Aaron Blummmal (alias Virág Gábor) és Szabó Marcellel Benedek Anna és Berta Ádám beszélget. Szóba kerül a verseskötet, a regény és a blog viszonya. Manapság egyre több készülőben lévő könyv olvasható részleteiben az interneten. Aaron Blumm (vagy hogy hívjam) hangsúlyozza, könyve nem egyedül az ő alkotása, az interneten érkezett hozzászólások nagyon nagy mértékben formálták azt. A beszélgetés után újra felolvasás. Csobánka Zsuzsa Belém az ujját és Blumm Biciklizéseink Török Zolival című regényeiből hallunk lehengerlő részleteket. Ováció, majd újra irány a terasz, a büfé, a tánc satöbbi. Nincs új a nap alatt.

Written by:

1991 - Budapest. A Közép-európai Egyetem filozófia szakos hallgatója. Szövegeit az Apokrif közli, a FÉLonline.hu állandó szerzője.